تصفح

Foto Cliente 0
Foto Cliente 1
Comune di AREZZO

home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي

الوثائق

27/08/2020 Refezione Statali Informativa servizio mensa a.s. 2020/21
Informativa servizio mensa scuole statali a.s. 2020/21 - scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado.
31/07/2019 Refezione Statali APERTURA ISCRIZIONI MENSA


17/04/2018 Refezione Statali INFORMATIVA SERVIZIO MENSA a.s. 2018/19
Informativa servizio mensa scuole statali a.s. 2018/19 - scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado.
19/09/2017 Refezione Statali INFORMATIVA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى
spot